2012. aastal loodi Elva linnavolikogu poolt SA Elva Perekodu, mis võttis üle riigiasutuse Elva Väikelastekodu tegevuse. 2017. aastal muudeti Elva linnavolikogu otsusega asutuse nimi, milleks sai SA Elva Laste- ja Perekeskus. Sihtasutus osutas asendushooldusteenust ja pakkus rehabilitatsiooniteenust kuni 18-aastastele noortele. 2015. aasta jaanuarist alustas tegevust sihtasutuse allasutus Järve Lasteaed ning 24. oktoobril 2022 avas uksed sihtasutuse alla kuuluv ennetus- ja peretöökeskus Elva Perepesa.

19. detsembril 2022 otsustas Elva vallavolikogu sihtasutuse reorganiseerida, mille käigus liideti Järve Lasteaed alates 1. juunist 2023 Elva Vallavalitsuse hallatava Õnneseene lasteaiaga. Seniste SA Elva Laste- ja Perekeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks moodustati 1. jaanuarist 2023 Elva Vallavalitsuse hallatav asutus – sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskus nimega Elva Perekeskus – mis alustas sisulist tööd alates 1. juunist 2023.

Loodud hallatava asutuse põhieesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine, koordineerimine ning arendamine Elva vallas. Jätkub asendushooldus-, järelhooldus- ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine ning tegevust jätkab ka sihtasutuse alla kuulunud Elva Perepesa. Lisaks praeguste sihtasutuse põhikirjaliste ülesannete täitmisele on Elva Perekeskus ka hariduse tugiteenuseid koordineeriv ja arendav kompetentsikeskus, kus pakutakse nii psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist kui ka sotsiaalpedagoogilist nõustamist.