Mis on rehabilitatsiooniteenus?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ning soodustada õppimist ja töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu ja töökeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Hinnatakse hooldusteenuste vajadust, vajadusel nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

NB! Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk ei ole tervise taastamine. Kui isik vajab taastusravi, tuleb pöörduda oma pere- või eriarsti poole!

Rehabilitatsiooniteenuse sihtgrupid on:

 • alla 16-aastased puudega lapsed;
 • tööealised noored vanuses 16-18 (k.a.) eluaastat;
 • alla 18-aastased, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajajaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ning andnud hinnangu tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamise vajaduse kohta olenevalt puude olemasolust.

Rehabilitatsiooniteenused, mida osutame:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine, rehabilitatsiooniplaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine;
 • loovterapeudi (kunst või muusika) teenus;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • psühholoogi teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus;
 • füsioterapeudi teenus.

Kõiki teenuseid osutatakse individuaalselt, perele või grupile. Kogu info teenuse taotlemiseks on leitav ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt →