Elva Perekeskus osaleb projektis “Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”

HOP on Tartumaa omavalitsusi kaasav rahvusvaheline koostööprojekt, mis keskendub laste toevajaduse varajasele märkamisele ning toetamise tõhustamisele koolist väljalangevuse ennetamiseks. Projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike eri- ja toevajaduste varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd ja infovahetamist.

Projekti tegevused:

  • Juhtumikorralduse koostöömudeli (JKKM) loomine ja testimine – luuakse integreeritud JKKM, mis ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab kohalike omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel. JKKM eesmärk on tagada kõigi toevajadusega laste varajane märkamine ning tõhus ja sujuv toetamine.

Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti (TRK) loomine – luuakse valdkondi siduv TRK, mille eesmärk on abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varasel märkamisel ja esmase toe pakkumisel. Peredega koostöö tõhustamiseks koolitatakse esmatasandi juhtumikorraldajaid (HEVKO) peamistes sotsiaal- ja lastekaitse teemades.

  • Projekt kestab 18.05.2022 – 30.04.2024. Projekti tulemusi tutvustatakse projekti lõpusseminaril 2024. aasta märtsis.