Mis on järelhooldusteenus?
Alates 2022. aasta veebruarist pakume järelhooldusteenust, mis on mõeldud asendushooldusel kasvanud ja täisealiseks saanud noortele, et toetada nende õpingute jätkamist ning iseseisvat toimetulekut. Järelhooldusteenus võimaldab muuta asendushoolduselt lahkumise protsessi noore jaoks ladusamaks ja ülemineku asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu sujuvamaks.

Rohkem infot: Tiina Kivirüüt asendushooldusteenuse juht  telefonil 5917 9455 või e-posti aadressil  tiina.kiviruut@elva.ee .